gr. E51 (2r. Zarz. II st.)
Data publikacji: 18.09.2020

  10.10.2020
Sob
11.10.2020
Nie
17.10.2020
Sob
18.10.2020
Nie
24.10.2020
Sob
25.10.2020
Nie
14.11.2020
Sob
15.11.2020
Nie
21.11.2020
Sob
22.11.2020
Nie
05.12.2020
Sob
06.12.2020
Nie
12.12.2020
Sob
13.12.2020
Nie
16.01.2021
Sob
17.01.2021
Nie
23.01.2021
Sob
24.01.2021
Nie
30.01.2021
Sob
31.01.2021
Nie
1.
8:15-10:30
STRATEGIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW (ĆW)
dr Wojciech Leoński
on-line
WSPÓŁCZESNE TEORIE FIRMY (W)
dr Agnieszka Kwarcińska
on-line
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE (W)
dr Hanna Soroka-Potrzebna
on-line
  STRATEGIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW (ĆW)
dr Wojciech Leoński
on-line
  GRY SYMULACYJNE (LB) gr. A
Rzempała
s. SIL 314-315
GRY SYMULACYJNE (LB) gr.B
Rzempała
s. SIL 314-315
METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU (W)
dr Rafał Czyżycki
on-line
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE (W)
dr Hanna Soroka-Potrzebna
on-line
METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU (LB) gr. B
dr Rafał Czyżycki
on-line
COACHING I MENTORING (ĆW)
dr Aneta Sokół
on-line
METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU (LB) gr. A
dr Rafał Czyżycki
on-line
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM (ĆW)
dr Joanna Rzempała
on-line
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE (ĆW)
dr Hanna Soroka-Potrzebna
on-line
WSPÓŁCZESNE TEORIE FIRMY (W)
dr Agnieszka Kwarcińska
on-line
    JĘZYK ANGIELSKI
mgr Adam Borkowski
on-line
JĘZYK NIEMIECKI
mgr Kajetana Gutt-Jakubiak
on-line
METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU (LB) gr. B
dr Rafał Czyżycki
on-line
2.
10:45-13:00
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
dr hab. prof. US Anna Pluta
on-line
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
dr hab. prof. US Katarzyna Kozioł-Nadolna
on-line
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
dr hab. prof. US Ewa Frąckiewicz
on-line
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
dr hab. prof. US Katarzyna Włodarczyk
on-line
ZARZĄDZANIE STRESEM (ĆW)
dr Jarosław Poteralski
on-line
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE (ĆW)
dr Hanna Soroka-Potrzebna
on-line
  SEMINARIUM MAGISTERSKIE
dr hab. prof. US Anna Pluta
on-line
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
dr hab. prof. US Katarzyna Kozioł-Nadolna
on-line
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
dr hab. prof. US Ewa Frąckiewicz
on-line
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
dr hab. prof. US Katarzyna Włodarczyk
on-line
WSPÓŁCZESNE TEORIE FIRMY (ĆW)
dr Agnieszka Kwarcińska
on-line
GRY SYMULACYJNE (LB) gr. A
Rzempała
s. SIL 314-315
GRY SYMULACYJNE (LB) gr.B
Rzempała
s. SIL 314-315
STRATEGIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW (ĆW)
dr Wojciech Leoński
on-line
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE (ĆW)
dr Hanna Soroka-Potrzebna
on-line
NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA (ĆW)
dr hab. prof. US Krzysztof Janasz
on-line
JĘZYK ANGIELSKI
mgr Adam Borkowski
on-line
WSPÓŁCZESNE TEORIE FIRMY (W)
dr Agnieszka Kwarcińska
on-line
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE (ĆW)
dr Hanna Soroka-Potrzebna
on-line
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM (ĆW)
dr Joanna Rzempała
on-line
METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU (W)
dr Rafał Czyżycki
on-line
    WSPÓŁCZESNE TEORIE FIRMY (ĆW)
dr Agnieszka Kwarcińska
on-line
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM (ĆW)
dr Joanna Rzempała
on-line
3.
13:15-15:30
NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA (ĆW)
dr hab. prof. US Krzysztof Janasz
on-line
JĘZYK ANGIELSKI
mgr Adam Borkowski
on-line
JĘZYK NIEMIECKI
mgr Kajetana Gutt-Jakubiak
on-line
COACHING I MENTORING (ĆW)
dr Aneta Sokół
on-line
  NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA (ĆW)
dr hab. prof. US Krzysztof Janasz
on-line
JĘZYK ANGIELSKI
mgr Adam Borkowski
on-line
JĘZYK NIEMIECKI
mgr Kajetana Gutt-Jakubiak
on-line
GRY SYMULACYJNE (LB) gr. A
Rzempała
s. SIL 314-315
GRY SYMULACYJNE (LB) gr.B
Rzempała
s. SIL 314-315
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
dr hab. prof. US Anna Pluta
on-line
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
dr hab. prof. US Katarzyna Kozioł-Nadolna
on-line
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
dr hab. prof. US Ewa Frąckiewicz
on-line
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
dr hab. prof. US Katarzyna Włodarczyk
on-line
JĘZYK ANGIELSKI
mgr Adam Borkowski
on-line
JĘZYK NIEMIECKI
mgr Kajetana Gutt-Jakubiak
on-line
METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU (W)
dr Rafał Czyżycki
on-line
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE (ĆW)
dr Hanna Soroka-Potrzebna
on-line
WSPÓŁCZESNE TEORIE FIRMY (ĆW)
dr Agnieszka Kwarcińska
on-line
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE (W)
dr Hanna Soroka-Potrzebna
on-line
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
dr hab. prof. US Anna Pluta
on-line
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
dr hab. prof. US Katarzyna Kozioł-Nadolna
on-line
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
dr hab. prof. US Ewa Frąckiewicz
on-line
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
dr hab. prof. US Katarzyna Włodarczyk
on-line
JĘZYK ANGIELSKI
mgr Adam Borkowski
on-line
JĘZYK NIEMIECKI
mgr Kajetana Gutt-Jakubiak
on-line
    SEMINARIUM MAGISTERSKIE
dr hab. prof. US Anna Pluta
on-line
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
dr hab. prof. US Katarzyna Kozioł-Nadolna
on-line
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
dr hab. prof. US Ewa Frąckiewicz
on-line
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
dr hab. prof. US Katarzyna Włodarczyk
on-line
METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU (LB) gr. A
dr Rafał Czyżycki
on-line
4.
15:45-18:00
        ZARZĄDZANIE STRESEM (ĆW)
dr Jarosław Poteralski
on-line
COACHING I MENTORING (ĆW)
dr Aneta Sokół
on-line
    METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU (LB) gr. A
dr Rafał Czyżycki
on-line
ZARZĄDZANIE STRESEM (ĆW)
dr Jarosław Poteralski
on-line
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
dr hab. prof. US Anna Pluta
on-line
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
dr hab. prof. US Katarzyna Kozioł-Nadolna
on-line
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
dr hab. prof. US Ewa Frąckiewicz
on-line
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
dr hab. prof. US Katarzyna Włodarczyk
on-line
  METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU (LB) gr. B
dr Rafał Czyżycki
on-line
  ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE (ĆW)
dr Hanna Soroka-Potrzebna
on-line
JĘZYK NIEMIECKI
mgr Kajetana Gutt-Jakubiak
on-line
       
5.
18:15-20:30