LOG gr. 532
Data publikacji: 23.09.2020

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15 - 10.00
  LOGISTYKA MIEJSKA (W)
dr hab. prof. US Blanka Tundys
on-line
        POLITYKA TRANSPORTOWA UNII EUROPEJSKIEJ (ĆW)
dr Zuzanna Kłos-Adamkiewicz
on-line
     
2.
10.15 - 12.00
MOTIVATION AND MOTIVATION LETTER IN AN INTERNATIONAL CONTEXT (K) - przedmiot do wyboru
dr Katarzyna Łobacz
on-line
CRM SYSTEMS IN THE DIGITAL AGE (K) – przedmiot do wyboru
dr hab. prof. US Maciej Czaplewski
on-line
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
dr Joanna Drobiazgiewicz
on-line
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
dr hab. prof. US Wojciech Drożdż
on-line
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
dr Marta Mańkowska
on-line
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
dr hab. prof. US Michał Pluciński
on-line
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
dr hab. prof. US Blanka Tundys
on-line
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
prof. dr hab. Elżbieta Załoga
on-line
    RYNEK USŁUG LOGISTYCZNYCH (ĆW)
mgr Jarosław Jaworski
on-line
  SEMINARIUM MAGISTERSKIE
dr Joanna Drobiazgiewicz
on-line
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
dr hab. prof. US Wojciech Drożdż
on-line
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
dr Marta Mańkowska
on-line
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
dr hab. prof. US Michał Pluciński
on-line
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
dr hab. prof. US Blanka Tundys
on-line
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
prof. dr hab. Elżbieta Załoga
on-line
    ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI (ĆW)
dr Magda Ławicka
on-line
3.
12.15 - 14.00
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI (W)
dr Monika Klein
on-line
LOGISTYKA MIEJSKA (LB)
mgr Ewa Puzio
on-line
    BADANIA MARKETINGOWE (W)
dr hab. prof. US Augustyna Burlita
on-line
  LOGISTYKA MIEJSKA (LB)
mgr Ewa Puzio
on-line
    BADANIA MARKETINGOWE (ĆW)
dr Magdalena Kowalska
on-line
4.
14.15 - 16.00
RYNEK USŁUG LOGISTYCZNYCH (W)
dr Artur Pomianowski
on-line
POLITYKA TRANSPORTOWA UNII EUROPEJSKIEJ (W)
prof. dr hab. Elżbieta Załoga
on-line
    SEMINARIUM MAGISTERSKIE
dr Małgorzata Skweres-Kuchta
on-line
  TRANSPORT WODNY W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH (W)
dr Bartosz Pilecki
on-line
    SEMINARIUM MAGISTERSKIE
dr Małgorzata Skweres-Kuchta
on-line
5.
16.15 - 18.00
            TRANSPORT WODNY W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH (ĆW)
dr Bartosz Pilecki
on-line
     
6.
18.15 - 20.00
                   
TYDZIEŃ PARZYSTY - KOLOR ŻÓŁTY; TYDZIEŃ NIEPARZYSTY - KOLOR NIEBIESKI