ZARZ gr. 551
Data publikacji: 23.09.2020

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15 - 10.00
METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU (LB) gr. A
dr Rafał Czyżycki
on-line
      WSPÓŁCZESNE TEORIE FIRMY (W)
dr Agnieszka Kwarcińska
on-line
METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU (W)
dr Rafał Czyżycki
on-line
NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA (ĆW)
dr hab. prof. US Krzysztof Janasz
on-line
    WSPÓŁCZESNE TEORIE FIRMY (ĆW)
dr Agnieszka Kwarcińska
on-line
2.
10.15 - 12.00
  SEMINARIUM MAGISTERSKIE
dr hab. Krzysztof Błoński
on-line
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
dr hab. prof. US Katarzyna Gadomska-Lila
on-line
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
dr hab. Adam Pawlicz
on-line
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
dr Marta Sidorkiewicz
on-line
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
dr Hanna Soroka-Potrzebna
on-line
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
dr hab. prof. US Joanna Wiśniewska
on-line
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
dr hab. prof. US Patrycja Zwiech
on-line
JĘZYK OBCY
ACKJ
on-line
  ZARZĄDZANIE RELACJAMI W BIZNESIE (ĆW)
dr Magdalena Kowalska
on-line
  SEMINARIUM MAGISTERSKIE
dr hab. Krzysztof Błoński
on-line
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
dr hab. prof. US Katarzyna Gadomska-Lila
on-line
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
dr hab. Adam Pawlicz
on-line
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
dr Marta Sidorkiewicz
on-line
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
dr Hanna Soroka-Potrzebna
on-line
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
dr hab. prof. US Joanna Wiśniewska
on-line
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
dr hab. prof. US Patrycja Zwiech
on-line
JĘZYK OBCY
ACKJ
on-line
  COACHING I MENTORING (ĆW)
dr Aneta Sokół
on-line
3.
12.15 - 14.00
  ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE (ĆW)
mgr Małgorzata Smolska
on-line
    ZARZĄDZANIE MARKĄ (ĆW)
dr Małgorzata Wiścicka-Fernando
on-line
METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU (LB) gr. B
dr Rafał Czyżycki
on-line
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE (ĆW)
mgr Małgorzata Smolska
on-line
    ZARZĄDZANIE STRESEM (ĆW)
dr Jarosław Poteralski
on-line
4.
14.15 - 16.00
  STRATEGIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW (ĆW)
dr Wojciech Leoński
on-line
        ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE (W)
dr hab. prof. US Wojciech Downar
on-line
     
5.
16.15 - 18.00
                   
6.
18.15 - 20.00
                   
TYDZIEŃ PARZYSTY - KOLOR ŻÓŁTY; TYDZIEŃ NIEPARZYSTY - KOLOR NIEBIESKI