TiR gr. 241
Data publikacji: 23.09.2020

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15 - 10.00
  TRANSPORT W TURYSTYCE (ĆW)
dr hab. Krzysztof Małachowski
on-line
METODY OCENY ŚRODOWISKA DLA TURYSTYKI (ĆW)
dr Elżbieta Mydłowska
on-line
JĘZYK OBCY
ACKJ
on-line
      METODY OCENY ŚRODOWISKA DLA TURYSTYKI (W)
dr Mariam Pirveli
on-line
JĘZYK OBCY
ACKJ
on-line
METODYKA I ORGANIZACJA REKREACJI (W)
dr Ewa Kruszyńska
on-line
2.
10.15 - 12.00
  HOTELARSTWO (W)
dr Anna Gardzińska
on-line
METODY ILOŚCIOWE W TURYSTYCE I REKREACJI (LB) gr. A
dr Piotr Szklarz
on-line
      METODY ILOŚCIOWE W TURYSTYCE I REKREACJI (W)
dr Piotr Szklarz
on-line
METODY ILOŚCIOWE W TURYSTYCE I REKREACJI (LB) gr. B
dr Piotr Szklarz
on-line
  METODYKA I ORGANIZACJA REKREACJI (ĆW)
dr Ewa Kruszyńska
on-line
3.
12.15 - 14.00
WYCHOWANIE FIZYCZNE
dr Krzysztof Wilk

GODZ. 13.15-15.40
ul. Wielkopolska 15
HOTELARSTWO (ĆW)
dr Anna Gardzińska
on-line
FUNKCJONOWANIE PODMIOTÓW TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH (W)
dr Marta Szaja
on-line
    WYCHOWANIE FIZYCZNE
dr Krzysztof Wilk

GODZ. 13.15-15.40
ul. Wielkopolska 15
HOTELARSTWO (ĆW)
dr Anna Gardzińska
on-line
ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE I REKREACYJNE (W)
dr Daniel Szostak
on-line
   
4.
14.15 - 16.00
    ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE I REKREACYJNE (ĆW)
dr Daniel Szostak
on-line
      ZAGADNIENIA PRAWNE W TURYSTYCE I REKREACJI (W)
dr Dorota Ambrożuk
on-line
ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE I REKREACYJNE (ĆW)
dr Daniel Szostak
on-line
   
5.
16.15 - 18.00
    FUNKCJONOWANIE PODMIOTÓW TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH (ĆW)
dr Marta Szaja
on-line
        FUNKCJONOWANIE PODMIOTÓW TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH (ĆW)
dr Marta Szaja
on-line
   
6.
18.15 - 20.00
                   
TYDZIEŃ PARZYSTY - KOLOR ŻÓŁTY; TYDZIEŃ NIEPARZYSTY - KOLOR NIEBIESKI