FiR gr. 322
Data publikacji: 23.09.2020

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15 - 10.00
  KONTROLA FINANSOWO-KSIĘGOWA (W)
dr Hanna Czaja-Cieszyńska
on-line
UBEZPIECZENIA (W)
dr hab. prof. US Anna Bera
on-line
  JĘZYK OBCY
ACKJ
on-line
  KONTROLA FINANSOWO-KSIĘGOWA (W)
dr Hanna Czaja-Cieszyńska
on-line
UBEZPIECZENIA (W)
dr hab. prof. US Anna Bera
on-line
  JĘZYK OBCY
ACKJ
on-line
2.
10.15 - 12.00
    ORGANIZACJA RACHUNKOWOŚCI (ĆW)
dr Konrad Kochański
on-line
      ORGANIZACJA RACHUNKOWOŚCI (W)
dr hab. prof. US Beata Sadowska
on-line
RACHUNKOWOŚĆ KADR I PŁAC (W)
dr Anna Zbaraszewska
on-line
   
3.
12.15 - 14.00
  SEMINARIUM LICENCJACKIE
prof. dr hab. Aurelia Bielawska
on-line
SEMINARIUM LICENCJACKIE
dr hab. prof. US Małgorzata Porada-Rochoń
on-line
SEMINARIUM LICENCJACKIE
dr hab. prof. US Beata Sadowska
on-line
KALKULACJA I ROZLICZANIE KOSZTÓW (W)
dr Konrad Kochański
on-line
      SEMINARIUM LICENCJACKIE
prof. dr hab. Aurelia Bielawska
on-line
SEMINARIUM LICENCJACKIE
dr hab. prof. US Małgorzata Porada-Rochoń
on-line
SEMINARIUM LICENCJACKIE
dr hab. prof. US Beata Sadowska
on-line
RACHUNKOWOŚĆ KADR I PŁAC (ĆW)
dr Anna Zbaraszewska
on-line
   
4.
14.15 - 16.00
  BUSINESS COACHING (K) - przedmiot do wyboru

mgr Małgorzata Smolska
on-line
INDUSTRY REVOLUTION 4.0 (K) - przedmiot do wybor
dr Marcin Gryczka
on-line
COMPANY IN CRISIS (K) - przedmiot do wyboru
dr hab. prof. US Małgorzata Porada-Rochoń
on-line
CREATIVITY IN BUSINESS (K) - przedmiot do wyboru
dr Malwina Szczepkowska
on-line
NACHHALTIGE LOGISTIK (K) - przedmiot do wyboru
dr hab. prof. US Blanka Tundys
on-line
INNOVATION MINDSET (K) - przedmiot do wyboru
dr Katarzyna Łobacz
on-line
KALKULACJA I ROZLICZANIE KOSZTÓW (ĆW)
dr Konrad Kochański
on-line
      PLANOWANIE FINANSOWE (W)
dr Małgorzata Gorzałczyńska - Koczkodaj
on-line
RACHUNKOWOŚĆ KADR I PŁAC (LB)
dr Anna Zbaraszewska
on-line
   
5.
16.15 - 18.00
  LOGISTICS GAMES (K) - przedmiot do wyboru
dr hab. prof. US Blanka Tundys
on-line
LOGISTICS GAMES (K) - przedmiot do wyboru
dr Andrzej Rzeczycki
on-line
          PLANOWANIE FINANSOWE (ĆW)
dr Małgorzata Gorzałczyńska - Koczkodaj
on-line
   
6.
18.15 - 20.00
                   
TYDZIEŃ PARZYSTY - KOLOR ŻÓŁTY; TYDZIEŃ NIEPARZYSTY - KOLOR NIEBIESKI